Årsmöte

Välkommen att delta på årsmöte 2022!

2 april 2022

Årsmötet kommer att anordnas på plats i Malmö i samband med konferensen "Extremitetsproblematik, eller...?". Läs mer om programmet under konferensen här.