Utbildning

Internationella McKenzieinstitutets utbildningsprogram

Internationella McKenzieinstitutet etablerades 1982 för att säkerställa högsta kvalitet på utbildningarnas innehåll och genomförande, oavsett var i världen de erbjuds. Idag är Mekanisk Diagnostik och Terapi, McKenziemetoden, en ansedd och vida rekommenderad behandling för patienter med muskuloskeletala problem i över 40 länder.

Allmän översikt

De lärare som utbildar i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) är specialister med en lång och gedigen utbildning och klinisk erfarenhet bakom sig. I Sverige finns idag fem verksamma lärare.

Vårt utbildningsprogram är uppbyggt enligt följande:

Kurser

Grundutbildningen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT), erbjuds globalt och består av fem kurser, som genomförs i delarna A till E. A- och B-kurserna är grundkurser inriktade på ländryggen, respektive hals- och bröstryggen. C-kursen är både en fortsättningskurs med inriktning problemlösning ländrygg och en grundkurs i nedre extremiteter. D-nivån är också en fortsättningskurs med inriktning problemlösning hals- och bröstrygg, samt grundkurs i övre extremiteter. E-kursen är en fördjupningskurs i extremitetsbesvär.

Gemensamt för samtliga kurser i grundutbildningen är att vi blandar teori med praktiska moment där du som deltagare får träna olika tekniker. En unik del i våra utbildningar är att vi alltid har med verkliga patienter som läraren undersöker inför gruppen av kursdeltagare. Det är en viktig och bärande del inom MDT att jobba med kliniskt resonemang, problemlösning och kommunikation i alla patientkontakter och patientdemonstrationerna är en del i detta.

Du måste börja med A-kursen och avsluta med E-kursen.

Kurslärare med Diploma tillhörande McKenzie Institute International Teaching Faculty:
Göte Norgren (GN), Thomas Cullhed (TC), Yvonne Lindbäck (YL), Tobias Croner (TCr) och Calle Lindqvist (CL). 
Angelica Gunnarsson (AG) är sk. probationary instructor dvs under utbildning till lärare.

Kurserna i Sverige är öppna för leg.sjukgymnaster/leg.fysioterapeuter och leg.läkare

Rabatter och erbjudanden.

Avtalskurs: Vi erbjuder avtalskurser till fast pris för max 20 deltagare 140 000 kr ex moms och max 28 deltagare för 180 000 kr ex moms. Kursmaterial (500 kr/deltagare) ingår i priset och ni sparar 1400 kr/deltagare vid bokning av avtalskurs. Ni behöver själva utse deltagare och stå för lokal. För mer information: info@mckenzie.se

Paketerbjudande: 20% rabatt på ordinarie pris
Paket 1: Kurs A-D
Paket 2: Kurs C, D och Examen

Repetitionskurs:
Du kan när som helst repetera en kurs och erhålla rabatt på avgiften. För 4-dagarskurser ges 2000 kr rabatt. För 2-dagarskurser ges 1000 kr i rabatt.

Student och nyutexade:
Nyexaminerade sjukgymnaster/fysioterapeuter får 2000 kr rabatt på sin första MDT-kurs upp till ett år efter examen. Detsamma erbjuds fysioterapi-studenter.

Grupprabatt:
Gå fler samtidigt från samma klinik, få 500 kr rabatt per person. OBS! gäller enbart A-D kurser!

OBS! Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera!

Priser:
Priset är 7900 kr för varje kurs + 500 kr i kursmaterial. (OBS! Kursmaterialet är på engelska)
Examen kostar 1200  kr och vid repetition 600 kr. (Medlemskap i Svenska McKenzieinstitutet krävs).

OBS! Moms tillkommer på alla kursavgifter utom examen. Vissa kurser har ett något högre pris då lunch ingår. Information om detta finns på kursbekräftelsen som erhålls vid anmälan.

Välkommen att bli medlem i Svenska McKenzieinstitutet/MDT-sektionen

Medlemsavgiften i institutet kostar 300 kr/år och insätts på BG 5293-2936.
Är du medlem i Fysioterapeuterna kan du välja att gå med i MDT-sektionen och blir då automatisk medlem i Svenska McKenzieinstitutet.
Kontakta Fysioterapeuterna: medlemsregistret@fysioterapeuterna.se 


ANMÄLAN OCH BETALNING

Återbetalningsregler:

Fakturan skickas ut 2 månader före kursstart.
Vid återbud upp till en månad före kursstart faktureras 20 % som administrativ kostnad och för återbud mellan en månad och en vecka innan kursstart faktureras 50 % av kursavgiften.
Vid återbud mellan en vecka och kursstart faktureras 100 %.
Undantag till ovanstående är vid uppvisande av läkarintyg då 20 % faktureras oavsett tid för återbud.

Ange på anmälan:

 • Namn
 • personnummer
 • arbetsadress
 • telefon/faxnummer dagtid
 • eventuell e-postadress
 • eventuell annan fakturaadress
 • vilken kurs du anmäler dig till (A/B/C/D, ort och datum)
 • vilka tidigare kurser du gått och när, samt
 • om du är medlem i McKenzieinstitutet
 • om du repeterar kursen (då du bara betalar halva kursavgiften)
 • om du skall ha specialkost till lunch och/eller fika (kurser där lunch eller fika eller båda ingår).

Använd anmälningsformuläret vid den kurs du vill gå, eller skicka din anmälan till:

E-post: info@mckenzie.se

Eller skicka via post:

Svenska McKenzieinstitutet
c/o Catrine Jonseth
Biblioteksgatan 4B
435 30 MÖLNLYCKE
Tlf & fax: 031-880729
Arbetstider: måndag-fredag 13-17

Examen i MDT - Credential

När du slutfört grundutbildningen (A-D- kurs) kan du genomföra en teoretisk och praktisk examination som ger dig en formell examen i MDT, sk Credential.

Högre examen i MDT - Internationella diplomautbildningen

Den högsta utbildningsnivån inom MDT är högre examen eller diploma. Diplomaprogrammet omfattar teoristudier på distans, via universitet i Dundee, Skottland som följs av en praktikperiod på 9 veckor. En högre examen ger dig en spetskompetens i MDT som få kliniker har. Idag finns ett tiotal personer i Sverige med högre examen i MDT. 

Sedan 2012 har Svenska McKenzieinstitutet fått förtroende av MII (McKenzie Institute International)att erbjuda den praktiska delen av diplomautbildningen i Sverige. Här är praktiken uppdelad i tre perioder, som var och en omfattar tre veckor. 

Läs mer om diplomautbildningen här

Löpande kompetensutveckling

Utöver den kursverksamhet som erbjuds, arrangerar Svenska McKenzieinstitutet varje år kortkurser, workshops och konferenser där du kan uppdatera och fördjupa dina kunskaper ytterligare.