Fördelar med MDT

Updated Benefits graphic Oct2016 SE

1. Tillförlitlig bedömning

För att vara effektivt måste ett behandlingssystem grundas på en ordentlig undersökning, korrekt diagnos och subgruppering av besvären.

Vetenskaplig forskning stöder reliabiliteten i McKenziemetoden1-4 och medverkar alt. bidrar till att ytterligare förbättra den formella utbildningen av MDT-terapeuter5.

Åtskilliga studier har gett data på prevalens, visat systemets mångsidighet6-8 och validiteten i den diagnostiska processen9,10.

2. Tidig prognos

Patienter vill ha information om sin förväntade prognos11-13.

McKenziemetodens bedömningsprocess gör det möjligt att kunna förutse patientens prognos vanligtvis inom 1-2 besök14-17.

3. Fokus på egenbehandling

Betoningen på egenbehandling stärker patientens egen handlingskraft och skapar   en stark upplevelse  av oberoende. Forskning visar att patienter som har fått denna upplevelse av handlingskraft och oberoende genom att vara delaktiga i sin egen vård tillägnar sig de färdigheter, kunskaper och det självförtroende som resulterar i framgångsrika resultat18.

Ytterligare forskning har visat att behandling med patientspecifika rörelseövningar baserade på ett klassifikationssystem som utgår från symptomatisk och mekanisk respons ger bättre resultat än icke-specifik rörelseterapi19,20.

4. Bättre resultat

MDT:s bedömningsprocess gör det möjligt att snabbt få svar på vem som kommer att bli hjälpt av behandling i enlighet med MDT-principer21,22.

Att använda MDT:s behandlingsstrategier har visat sig kunna:

 •  Minska antal operationer23
 •  undvika operativa åtgärder24,25
 • Ge bättre resultat än ryggradsmanipulationer26 och generell träning27,
 • Vara kostnadseffektiv28,29.

5. Förebygga återfall

Patienter som genomgått utbildning i egenbehandling kan själva inleda  behandlingen vid första tecken på återfall. Symtomen kan då ofta avhjälpas innan de blir allvarliga30-32.

Referenser:

 1. Heidar Abady 2014
 2. Kilpikoski 2002
 3. May and Ross 2009
 4. Willis 2016
 5. Werneke 2014
 6. May and Aina 2012
 7. Hefford 2008
 8. May and Rosedale 2012
 9. Werneke 2010
 10. Apeldoorn 2016
 11. Hasenbring and Pincus 2015
 12. Schmidt 2012
 13. Ali and May 2015
 14. Edmond 2014
 15. Edmond 2010
 16. Werneke 2008
 17. Deutscher 2014
 18. Vahdat 2014
 19. Long 2004
 20. Rosedale 2014
 21. Rosedale 2014
 22. Long 2004
 23. Rasmussen 2005
 24. van Helvoirt 2014
 25. van Helvoirt 2016
 26. Petersen 2011
 27. Albert and Manniche 2012
 28. Deutscher 2014
 29. Manca 2007
 30. Larsen 2002
 31. Matsudaira 2015
 32. Udermann 2004

FULL REFERENCE LIST

Why I am using the McKenzie system in my daily clinic …and taught it in the past 20 years?
Georg Supp, Freiburg.