McKenziemetodens historia

Under 1956 inträffade en märklig händelse på Robin McKenzies klinik som helt har förändrat synsättet på hur man behandlar besvär i rygg, nacke och extremiteter i hela världen. Händelsen berörde ett plötsligt förändrat tillstånd hos en patient.

“Min första erfarenhet av vad jag har valt att kalla centraliseringsfenomenet, inträffade 1956. En patient, ”Mr Smith”, hade smärtor på höger sida av ländryggen. Smärtan strålade ned i skinkan och genom låret ned till knäet. Han hade fått all tänkbar behandling under tre veckor utan någon förbättring. Han hade svårt att stå upprätt. Han kunde böja sig framåt, men i stående kunde han inte böja sig bakåt. Jag bad honom gå till behandlingsrummet och lägga sig på mage på behandlingsbänken som var upphöjd i huvudänden efter en tidigare patient. Utan att bänken blev justerad och utan att någon av personalen märkte det, la sig Mr Smith på mage med ryggen böjd bakåt i en båge cirka fem minuter. När jag kom för att påbörja hans behandling blev jag mycket oroad av att finna honom ligga i, vad som på den tiden ansågs vara en mycket skadlig position. När jag frågade hur han kände sig hörde jag till min förvåning honom säga att han inte hade mått så här bra på tre veckor. All smärta hade försvunnit från benet. Dessutom hade smärtan på höger sida flyttat sig in mot mitten av ryggen. Han kunde nu böja sig utan svåra smärtor. När Mr Smith reste sig upp från behandlingsbänken kunde han stå upprätt och smärtan i benet återkom inte. Tillståndet verkade ha stabiliserat sig. Nästa dag placerade jag honom i samma position och det resulterade i att de kvarvarande symptomen försvann. Det viktigaste att notera av denna händelse är att när Mr Smith låg i denna position förändrades smärtans lokalisation. Den flyttades från benet och högra sidan till mitten av ryggen i höjd med midjan. Förändringen av smärtan från benet och skinkan till ryggens mitt är numera känt över hela världen som ”centraliseringsfenomenet"

   - Robin McKenzie

Denna kliniska  observation blev en startpunkt för Robin McKenzie. Han började experimentera med hur hans ryggpatienter reagerade på olika rörelser och positioner. Erfarenheterna från arbetet med patienterna  systematiserades och utvecklades under 60-talet till ett system för undersökning och behandling av ryggbesvär. Systemet som idag används över hela världen är känt som Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT), eller McKenziemetoden. Robins vision var att patienter med muskuloskeletala besvär skulle få utbildning i hur de behandlar sig själva.

I takt med att metoden spreds till andra länder uppstod ett behov av utbildning. Robin McKenzie började anordna kurser för vårdgivare (framförallt fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare) och 1982 startade han det Internationella McKenzieinstitutet som idag har filialer i 28 länder. Robin McKenzie arbetade i över 40 år med att utveckla och förfina delar inom MDT.

Internationellt erkännande

Robin McKenzie har vunnit stort erkännande för sina insatser och fått flera prestigefyllda utmärkelser och många hedersmedlemskap i viktiga organisationer kring ryggproblem och sjukgymnastik genom åren.
2004 gjorde American PT magazine Advance for Physical Therapists tillsammans med PT Assistants published en enkätundersökning bland 320 slumpvis utvalda fysioterapeuter som var verksamma inom ortopedisk fysioterapi. De blev tillfrågade vem de tyckte hade sitt kunskapsområde mest och fick ranka 10 stora personligheter från 0 till 4, där 4 innebar mycket stor påverkan. Utfallet blev som följer:

  • Robin Mckenzie 2.55
  • James Cyriax 2.44
  • Florence Kendall 2.33
  • Geoffrey Maitland 2.24
  • Stanley Paris 2.00
  • Shirly Sahrmann 1.81
  • Brian Mulligan 1.80