Patienter

Aktiva patienter som är delaktiga i sin egen behandling är den bärande idén inom Mekanisk Diagnostik och Terapi, eller McKenziemetoden, som den också kallas. Systemet att aktivt involvera dig som patient är väl beprövad och används av vårdgivare över hela världen vid diagnostik och behandling av de vanligaste besvären i rygg, nacke och extremitetsleder.

I de flesta fall är smärtan vi upplever i våra ryggar, nackar, extremiteter och leder av mekaniskt ursprung. Det innebär att det ofta är rörelsemönster i vår vardag som orsakar smärtan. Dålig hållning är exempelvis en vanlig orsak till ryggvärk. Genom en systematisk utvärdering av sina patienter, upptäckte sjukgymnasten Robin McKenzie, att vissa upprepade rörelser och positioner bidrog till att ta bort smärtan och återställa funktion och rörlighet.

Robin McKenzie var övertygad om att de flesta patienter, med rätt kunskap och verktyg, kunde lära sig att behandla sig själva. Att involvera patienten i sin egen behandling bidrog till en positiv maktförskjutning, där patientens beroende av sjukvård och medicinska ingrepp minskade, samtidigt som självkänsla och möjligheterna att påverka sin egen situation ökade. Inom Mekanisk Diagnostik och Terapi fokuserar vi i första hand på kroppens egen förmåga att läka, utan att involvera mediciner, kirurgi eller andra passiva behandlingsmetoder, som exempelvis värme, is och ultraljud. Det finns också en ökad efterfrågan, från såväl patienten som vårdbeställaren, av professionella rehabiliteringstjänster som utvecklar patientens förmåga till egenvård på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Updated Benefits graphic Oct2016 SE