Fysioterapeuter

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT), eller McKenziemetoden som den ofta kallas, är en undersöknings- och behandlingsmetod som används vid besvär i rygg, nacke och extremiteter. Den består av en vetenskapligt grundad metodik för undersökning och behandling av muskuloskeletala besvär och uppmuntrar aktivt patientdeltagande.  Behandlingsstrategin innefattar ett biopsykosocialt förhållningssätt och uppmuntrar effektiv patientbehandling.

Undersökningen kan avgöra mekanisk diagnos och lämplig behandlingsplan. Genom att förstå hur besvären påverkas av mekaniska rörelser och positioner kan vårdgivaren utforma en behandlingsstrategi som är logisk, enkel att implementera och där resultatet på patientens symptom kan förutsägas. MDT låter terapeuten snabbt identifiera vilka patienter som kan ha nytta av mekanisk terapi, vilket minskar behovet av dyra och tidsödande röntgenologiska utredningar.

Undersökningen identifierar också ”icke-mekaniska” tillstånd som kan behöva ytterligare utredning eller alternativa behandlingsstrategier.

McKenziemetoden förser vårdgivaren med;

  • en reliabel och logisk undersökningsmetodik
  • en tydlig förståelse för problemet
  • en säker, enkel och effektiv behandlingsplan som ger patienten egenkontroll
  • förbättrad följsamhet i behandlingen av patienten genom att stärka och ge patienten egenmakt (empowerment)

Klinikers erfarenheter

Joel Laing

Certified McKenzie Clinician

PT, Cred. MDT

Yoav Suprun

Certified McKenzie Clinician

PT, Dip. MDT