Diploma i MDT (Högre examen i MDT)

Diploma i MDT (Högre examen i MDT) tilldelas de deltagare som godkänts i enlighet med kriterier som styrelsen för internationella McKenzieinstitutet tagit fram. Dessa är framtagna för att pröva deltagens reella  kompetens i relation till kraven i kursplanen.

Du kommer att

  • Få den högsta utbildningsnivån inom Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)
  • Utveckla din kunskap och dina färdigheter att förstå och utvärdera forskning, relaterad till Mekanisk Diagnostik och Terapi.
  • Utmana dig att tänka kritiskt och utveckla ditt kliniska resonerande.
  • Lära dig att identifiera vilka tillstånd som är lämpliga respektive inte lämpliga för mekanisk terapi.
  • Utveckla ditt sätt att bemöta - och kommunicera med patienter. 
  • Öka din förståelse för ditt professionella ansvar som kliniskt verksam, inklusive juridiska, etiska och kulturella aspekter. 

En högre examen i MDT (Diploma)placerar dig bland de främsta specialisterna inom muskuloskeletal hälsa i världen.

Programöversikt

För att vara behörig att söka till Diplomautbildningen måste du genomgått grundutbildningen A-D, samt blivit godkänd på examen i MDT (Cert.MDT). Du behöver också vara kliniskt verksam, samt vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller läkare. Innan du blir antagen till utbildningen behöver du formellt kunna intyga att du har en tillräckligt hög nivå i engelska, eftersom stora delen av utbildningen genomförs på engelska.

MDT diplomautbildningen består av två delar.

Teoridel

Den teoretiska delen består av en utbildningsmodul på distans som presenteras av McKenzie Institute International. Den sträcker sig över 10 veckor och omfattar ca 20 timmar av självstyrd inlärning per vecka. Godkänt resultat på teorin krävs för att få gå vidare till del två.  

Praktisk/klinisk del

I Sverige genomförs den kliniska delen i tre block, som vardera omfattar tre veckor (minst 360 timmar). Det upplägget är unikt för oss. Tanken är att du ska få tid att praktisera och reflektera mellan handledningstillfällena. Även om syfte och mål med utbildningen är noga definierat finns det olika vägar att komma dit. Genom att erbjuda handledning av tre olika mentorer, finns förutsättningar att vidga perspektiven och öka den personliga reflektionen ännu mer. Det finns också möjlighet att förlägga den praktiska delen av utbildningen utomlands om så önskas.

Den kliniska delen erbjuds för närvarande i USA, Skottland, Kanada, Australien, Benelux, Danmark, Sverige, Tyskland och Finland.

Omfattning:

Teoridel: 12 veckor.
Praktisk/klinisk del: 360 timmar.

Observera att båda delarna av utbildningen/programmet måste fullföljas inom tre år från det att du påbörjat teoridelen. När du har genomgått såväl den teoretiska som den kliniska delen kan du anmäla dig till slutexamination, som alltid sker i samband med en internationell McKenzie-konferens. Observera att det måste ha gått minst två månader mellan avslutad klinisk del och anmälan till slutexamination.

Mer om diplomaprogrammet

Sista ansökningsdag: 31 oktober varje år
Kursstart: Februari varje år
Max antal deltagare: 25

Ansökningarna bearbetas i den ordning de kommer in.

MDT Diploma Full Details

Download