Patientberättelser

Patienter berättar om sina erfarenheter av McKenziebehandling tillsammans med sina fysioterapeuter

Ländrygg - Carina

 57efb4e37872e

Nacke - Mikael

Youtube nacke

Knä - Linda

 57efb52f08932

Info om Mckenzie-methoden och olika tekniker på engelska. 

Om MDT

Joel Laing