Forskning och STATUSBLAD (pdf)

Som medlem av Svenska McKenzieinstitutet får du tillgång till flera användbara källor.
Här kan du även ladda ner STATUSBLAD för undersökning (längre ner på sidan)

Välj en kategori

MDT World Press - Elektroniskt nyhetsbrev

mdt world press

 

 

MDT World Press är ett internationellt webbaserat nyhetsbrev som kommer ut en gång per kvartal. Nyhetsbrevet fungerar både som ett forum för samarbete och en utbildningsplattform där du kan ta del av aktuella ämnen och frågor.

Här kan du läsa MDT World Press

MDT - Referenslista med vetenskapliga publikationer

Genom internationella McKenzieinstitutet får du tillgång till en sammanställning av vetenskapliga publikationer, relevanta för MDT. Referenslistan uppdateras två gånger per år och de nyaste publikationerna är gulmarkerade.

 

Overview of supportive studies.

 

Referenslistan med sammanställningen hittar du här

Statusblad

De officiella statusblad som används vid bedömning och status av halsrygg, ländrygg och bröstrygg samt extremiteter, finns tillgängliga att ladda ner och använda. Hur statusbladen ska fyllas i går vi igenom under grundutbildningen, men som en hjälp har vi även tagit fram ett dokument med tips och anvisningar. 

Copyright gällande formulären innehas av MII. Formulären får inte ändras på något sätt men det är tillåtet för exempelvis ett sjukhus att infoga sin logotyp eller namn och lämpligt fält för patientidentifikation. Detta kan medföra merkostnader. Vi rekommenderar att ni laddar ner och sparar formulären på en pc för att kunna skriva ut vid behov utan behov av internetuppkoppling. Möjlighet till dubbelsidig utskrift är optimalt. Det är även tillåtet att kopiera formulären.