Sektionen för Mekanisk Diagnostik & Terapi

Styrelse i sektionen för MDT

Ordförande:
Mark Aarts, Göteborg, tel: 0704128643, e-mail: markjeaarts@gmail.com

Kassör:
Louise Gamming, Staffanstorp, email: lcwgamming@gmail.com

Sekreterare:
Fariba Gharachorloo, Linköping, e-mail: fariba40.gh@gmail.com

Ledamot:
Olov Leander, Örebro, e-mail: olovleander@gmail.com

Ledamot:
Helen Strandqvist, Helsingborg, e-mail: helen@strandqvist.se

Suppleant:
Henrik Åhlander, Rävlanda, e-mail: aktivpraktik.henrik@telia.com

adjungerande suppleant:
Cecilia Ward, Uppländs Väsby

Valberedning:
Eva Ekesbo, Lund, eva@ekesbo.se
Gunilla Limbäck Svensson, Göteborg, gunilla.l.svensson@gmail.com 

Kursadministratör:
Svenska McKenzieföreningen
c/o Catrine Jonseth
Biblioteksgatan 4B
435 30 MÖLNLYCKE
Mobil: 0703-589688
Arbetstider: månd-fred 12.30 – 16.30
E-post: info@mckenzie.se

Ansvarig för MDT-sektionens hemsida: