Sektionen för Mekanisk Diagnostik & Terapi

Styrelse i sektionen för MDT

Ordförande:
Mark Aarts, Göteborg, tel: 0704128643, e-mail: markjeaarts@gmail.com

Kassör:
Louise Gamming, Staffanstorp, email: lcwgamming@gmail.com

Sekreterare:
Fariba Gharachorloo, Linköping, e-mail: fariba40.gh@gmail.com

Ledamot:
Gunilla Limbäck Svensson, Göteborg, e-mail: gunilla.l.svensson@gmail.com 

Ledamot:
Linda Carlsson, Malmö, e-mail: carlssonalc@gmail.com

Suppleant:
Helen Strandqvist, Malmö, e-mail: helen@strandqvist.se 


Louise Fredén, Stockholm, e-mail: louise.b.freden@gmail.com 

Valberedning:
Eva Ekesbo, eva@ekesbo.se

Rikard Sauce, Göteborg

Kursadministratör:
Svenska McKenzieföreningen
c/o Catrine Jonseth
Biblioteksgatan 4B
435 30 MÖLNLYCKE
Mobil: 0703-589688
Arbetstider: månd-fred 12.30 – 16.30
E-post: info@mckenzie.se

Ansvarig för MDT-sektionens hemsida:
Maria Wennström, Uppsala, e-mail: maria.widlert@gmail.com