Vad innefattar Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)?

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)®

Assessment

Undersökning

Vid första besöket kommer du att få besvara detaljerade frågor om dina symptom och hur du upplever dessa i olika situationer. Du kommer att få utföra specifika rörelser och positioner. Den största skillnaden jämfört med andra undersökningar är att vi använder oss av upprepade rörelser, istället för att du bara utför rörelsen en gång. Genom att undersöka hur dina symptom och din rörlighet påverkas av upprepade rörelser, får vi viktig information som hjälper oss klassificera orsaken till dina besvär.

Classification

Klassificering

Patienternas symtom delas in i tre huvudgrupper baserat på deras reaktioner på upprepade rörelser. Dessa är:DerangementDysfunktionssyndromPosturalt syndromDet finns också en fjärde undergrupp som benämns ”Övrigt”. De olika klassificeringarna, inklusive undergruppen ”Övrigt”, har alla tydliga kriterier för att lätt kunna identifieras. Varje syndrom har sin specifika karaktär och sina kännetecken med specifika mekaniska åtgärder, som exempelvis upprepade rörelser och statiska positioner. Klassificeringssystemet inom MDT är omfattade och inkluderar även en mindre grupp patienter som inte går att härleda till de tre vanligaste syndromen. Dessa hör till gruppen ”Övrigt” och där handlar det exempelvis om patienter med allvarliga sjukdomar, icke-mekaniska besvär eller långvarig smärta.

Assessment

Behandling

Treatment

I behandlingen använder vi oss av informationen vi fått fram under undersökningen. Du får specifika övningar du ska göra hemma och vi ger dig råd om bra hållning, samt vilka rörelser och ställningar du bör undvika. I vissa fall kan dina problem innebära att du initialt behöver få manuell behandling av en vårdgivare, innan du själv kan utföra de föreskrivna övningarna. Vår målsättning är att erbjuda dig effektiv behandling på så få behandlingstillfällen som möjligt. Korta tillfällen av egenbehandling fem till sex gånger per dag, är oftast mer effektivt än behandling hos terapeut, en till två gånger i veckan. Det handlar om att du som patient är involverad och motiverad. Det kan innebära färre besök hos terapeuten, vilket sparar dig både tid och pengar. I de flesta fall kan du som patient framgångsrikt behandla dig själv, om du har kunskap och tillgång till de rätta verktygen.

Assessment

Förebyggande

Genom att få kunskap om hur du behandlar dina nuvarande problem lär du dig också hur du kan förebygga dem. Om du skulle få tillbaka liknande symptom har du kunskap och verktyg att behandla dem säkert och effektivt. Långvariga besvär förebygger du sannolikt bättre genom egenbehandling än genom passiv vård.

Det finns MDT-utbildade vårdgivare i 36 länder. Utbildningen genomförs i olika steg, där de högsta nivåerna är (credential) examen, respektive Högre examen(diploma) i MDT.  Vi rekommenderar att du i första hand söker dig till en vårdgivare med examen eller högre examen i MDT, då de har genomgått hela utbildningen och har en bättre överblick över hur man använder systemet kliniskt. Här kan du hitta en MDT-sjukgymnast nära dig.