Information för vårdgivare

Träffar du patienter med besvär i ländrygg, halsrygg eller extremiteter? Är du intresserad av om din patient kan få hjälp av Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)?

Informationen nedan ger en närmare beskrivning av MDT, för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om eventuell hänvisning av din patient till en MDT-utbildad vårdgivare. Du kan också hitta mer information på andra sidor på webbplatsen.

McKenziemetoden® eller MDT

McKenziemetoden är också känd under namnet Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) och har utvecklats av Robin McKenzie, sjukgymnast från Nya Zeeland. Omfattande forskning inom MDT har bedrivits sedan Robin McKenzie först publicerade boken "Mekanisk Diagnostik och Terapi av ländryggen" 1981 och räknas idag som en av de mest använda bedömnings- och behandlingsmetoderna vid muskuloskeletal smärta i världen.

Vad gör MDT unikt?

Patienten undersöks med hjälp av ett standardiserat och validerat bedömningsprotokoll. Efter en genomgången sjukhistoria, utför patienten specifika rörelseövningar för att vårdgivaren ska kunna klassificera och diagnosticera problemet. Utifrån denna klassificering får patienten ett skräddarsytt behandlingsprogram. Betoningen inom MDT är att främja självständighet och egenbehandling. Behandlingen kan innefatta manuella terapeutiska tekniker, såsom mobilisering och manipulation, men målet är alltid att få patienten att bli oberoende av terapeuten och själv kunna hantera sina besvär.

Indikation för MDT

Resultatet av undersökningen avgör om patientens besvär är lämpliga för denna typ av insats Om det bedöms att MDT inte är lämpligt, kommer patienten få rekommendationer om andra åtgärder.

Vanliga indikationer för remittering av patienter

  • Patienter som besväras av akut eller långvarig muskuloskeletal smärta, inklusive huvudvärk.
  • Patienter med ischias eller ritzopati som kan vara aktuell för MRT-utredning eller kirurgisk åtgärd, även vid nervrotspåverkan.
  • Patienter med mekanisk rygg-, nacke- eller extremitetsproblematik som inte har haft effekt av andra insatser.

Fördelar med MDT

  • Vetenskaplig grund
  • Tidig prognos
  • Egenbehandling
  • Förebyggande av återfall