Vanliga frågor

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT eller McKenziemetoden) är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke, extremiteter och leder. Konceptet har utvecklats av Robin McKenzie, sjukgymnast från Nya Zeeland. Han kallade själv sitt system för Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT). Metoden är idag ett av det mest spridda sätten att behandla ryggbesvär på världen över. I Sverige introducerades metoden 1985 och har sedan dess vuxit kraftigt. Metoden utgår ifrån att du som patient är aktiv i din egen behandling. Med stöd av vårdgivaren får du utbildning i och kunskap om hur du kan behandla dig själv. Det finns idag starkt vetenskapligt stöd för MDT som metod för bedömning och behandling.

Undersöka - Behandla - Förebygga

Undersöka

Vid första besöket kommer du att få besvara detaljerade frågor om dina symptom och hur du upplever dessa i olika situationer.  Du kommer att få utföra specifika rörelser och positioner. Den största skillnaden jämfört med andra undersökningar är att vi använder oss av upprepade rörelser, istället för att du bara utför rörelsen en gång. Genom att undersöka hur dina symptom och din rörlighet påverkasav upprepade rörelser, får vi viktig information som hjälper oss klassificera orsaken till dina besvär.

 

Behandla

I behandlingen använder vi oss av informationen vi fått fram under undersökningen. Du får specifika övningar du ska göra hemma och vi ger dig råd om bra hållning, samt vilka rörelser och ställningar du bör undvika. I vissa fall kan dina problem innebära att du initialt behöver få manuell behandling av en vårdgivare, innan du själv kan utföra de föreskrivna övningarna. Vår målsättning är att erbjuda dig effektiv behandling på så få behandlingstillfällen som möjligt.

Korta tillfällen av egenbehandling fem till sex gånger per dag, är oftast mer effektivt än behandling hos terapeut, en till två gånger i veckan.

 

Förebygga

Rygg och nacksmärta är besvär som tenderar att återkomma. Under undersökningen strävar vi efter att få en förståelse för hur dina symtom beter sig. Vi kan använda denna kunskap för att anpassa övningarna för att förebygga framtida besvär och för att ge dig de nödvändiga verktygen för att själv behandla besvären i ett tidigt skede, utan att behöva söka professionell hjälp.

 • De flesta patienter som svarar positivt på MDT kan framgångsrikt behandla sig själva - och minimera antalet besök hos vårdgivare. Med stöd av vårdgivaren får patienten kunskap och verktyg för att själv ta kontroll och behandla sina besvär på ett säkert och effektivt sätt.
 • Patienter som håller sig till den föreskrivna behandlingen är mindre benägna att ha bestående problem.
 • Du får kunskap och verktyg för hur du kan förebygga återfall och behandla eventuella framtida besvär.
 • Mål att uppnå med MDT/McKenziemetoden är:
  • Minskad smärta och stelhet          
  • Bibehålla minskad smärta med hjälp av utbildning och råd om att upprätthålla god hållning.
  • Återställa full funktion
  • Förhindra återfall

Nej. Många vårdgivare har inte utbildning inom MDT, vilket kan förefalla förvånande med tanke på dess effektiva resultat och vetenskapliga stöd. Tyvärr finns det vårdgivare som utger sig för att använda MDT, utan att ha rätt utbildning, och deras behandlingsmetoder kan starkt avvika från originalmetoden. Utan en noggrann undersökning och behandling som följer den logiska strukturen inom MDT, uteblir ofta resultaten. Om du söker en MDT-utbildad vårdgivare, var noga med att personen har examen eller högre examen i MDT. Då kan vi säkerställa att vårdgivaren har den kunskap och de färdigheter som krävs.

Terapeuter som har genomgått och blivit godkända på grundutbildningen inom MDT får en formell examen.  Det garanterar att personen har rätt kompetens att använda MDT-metoden för undersökning och behandling. Det finns också ett antal personer med högre examen i MDT, vilket är den högsta utbildningsnivån inom MDT.  För att hitta en vårdgivare med examen eller högre examen inom MDT, klicka här

Nej.

Nej, det kan också vara väldigt lämpligt vid andra muskuloskeletala besvär, som exempelvis höfter, axlar och övriga leder. 

 • Du kommer att bedömas noggrant av en behörig sjukgymnast/fysioterapeut.
 • Du kommer att få en förståelse för orsaken till dina besvär.
 • Du kommer få veta hur du kan få hjälp med dina besvär.
 • Du kommer få kunskap och information om vad du kan göra för att hjälpa dig själv.

För att hitta en vårdgivare med rätt kompetens inom MDT, klicka här.

Robin McKenzie var en sjukgymnast från nya Zeeland som utvecklade metoden om Mekanisk diagnostik och terapi (MDT eller McKenziemetoden)genom många års arbete.  Han är internationellt erkänd och grundade det internationella McKenzieinstitutet, som är en internationell organisation för utbildning och forskning. Idag finns det filialer i över 30 länder. I Sverige introducerades metoden 1985 och har sedan dess vuxit kraftigt. Det finns idag ca 2700 sjukgymnaster och läkare som har deltagit i minst den grundläggande A-kursen enbart i Sverige. Det svenska McKenzieinstitutet bildades 1992 och arbetar med organisation och spridning av metoden. Läs mer här.