Vanliga frågor

Nedan är några vanliga frågor om Utbildningsprogram i Svenska McKenzieinstitutet. Om du har en specifik fråga som inte besvaras här eller för allmän utbildnings frågor, vänligen kontakta oss.

Observera. Att anmäla sig på kurserna via bokningsformuläret har visat sig vara problematiskt ifrån olika landstingens IT-miljöer. T.ex Västra Götalandsregion och Kalmar län. Det går då bra att skicka ett vanligt email till info@mckenzie.se.

Måste kurser slutföras i en viss ordning?

Del A måste slutföras först, och del D sist. I vilken ordning delarna B och C skall genomföras avgörs av kursdeltagaren själv. Slutförande av delarna A till D är en förutsättning för att ta Examen. 

Stäng

Vilken är kursavgiften och vad innefattar den?

Priser:
Priset är 6500 kr för varje kurs + 500 kr i kursmaterial. (OBS! Kursmaterialet är på engelska)

Examen kostar 1200  kr och vid repetition 600 kr. (Medlemskap i Svenska McKenzieinstitutet krävs).

Stäng

Vem undervisar på kurserna?

Kurser undervisas av lärare godkända av McKenzies internationella huvudkontor. Lärarnas licensiering förnyas/prövas varje år.
Läraren utses sedan av den lokala McKenzieföreningen (eller huvudkontoret för internationella kurser).

Lärarna utbildas och vidareutbildas kontinuerligt och deras kompetens övervakas enligt strikta kriterier för att säkerställa högsta standard för utbildningen.  Lärarna är alla licensierade kliniker som har högre examen (Diploma) i  MDT. De måste också ha minst 800 timmars erfarenhet av behandling av patienter med muskuloskeletala besvär varje år.

Stäng

Vem kan delta i kurserna?

Leg läkare och leg sjukgymnaster/fysioterapeuter 

Stäng

Vid vilken punkt i min utbildning har jag blivit en "certifierad" McKenzieterapeut?

Terapeuter som har genomgått fullständigt kursprogram (del A till D) och klarat Examen kommer att uppnå status ”credentialled” och har rätten att identifiera sig som "certifierad" McKenzieterapeut genom att använda titeln: CredMDT.

Stäng

Vad händer om jag måste avboka eller skjuta upp en kurs jag är bokad på?

Din lokala Mckenzieförening har policys som styr dessa eventualiteter. Om du behöver avboka eller ändra på en bokning, kontakta din lokala kursleverantör så snart som möjligt för att se vilka alternativa arrangemang som kan göras.

Stäng

Jag vill hålla mina kunskaper aktuella. Finns det repetitionskurser?

Du kan när som helst repetera en kurs mot halva avgiften -Nu även C-och D kurserna- förutsatt att ursprungskursen genomgåtts i Sverige. Gällande C och D kurserna kan man välja att vara med på hela kursen eller bara deltaga de två dagar per kurs som innefattar extremiteterna. För båda alternativen gäller 50% av full kursavgiftKursmaterial ingår då inte i avgiften.

 

Stäng