Om Internationella McKenzieinstitutet

Internationella McKenzieinstitutet är en stiftelse, registrerad på Nya Zeeland. Vår målsättning är att sprida och dela kunskap över hela världen om hur vi undersöker, behandlar, utbildar och stärker patienter med muskuloskeletala problem. Denna filosofi och behandling, som är utvecklad av sjukgymnasten Robin McKenzie från Nya Zeeland, är mest känd under namnet ”McKenziemetoden” eller MDT,  Mekanisk Diagnostik och Terapi.

Internationella McKenzieinstitutet leds av en styrelse, bestående av medicinska experter, verkställande direktör, samt en medlem från Robin McKenzies familj. Inom institutet finns också en internationell kommitté som är rådgivande i alla utbildningsrelaterade frågor. I kommittén finns representanter från flera av våra medlemsländer. 

Vision

Our Vision
Att säkerställa att de med muskuloskeletala besvär har tillgång till Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie.

Mål

  • Att erbjuda kliniker utbildning i Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie.
  • Att kontinuerligt utveckla Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie utefter aktuell forskning.
  • Att främja Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie till alla berörda parter.
  • Att stödja de nationella grenarna till Internationella McKenzieinstitutet och främja samarbete mellan dem.

En framgångssaga spridd över hela världen.

 

Sweden Globe Branches Countries

Idag finns Internationella McKenzieinstitutet representerat med filialer i 28 länder, där var och en arbetar nära institutet på Nya Zeeland för att upprätthålla kvalitet och bidra till att de övergripande målen uppnås. Grundutbildningen i MDT erbjuds i ytterligare 12 länder. Institutet fortsätter att växa i hela världen och nya filialer etableras kontinuerligt.

Internationella McKenzieinstitutet består idag av tre regioner - Amerika, Europa och övriga världen (Asien , Stillahavsområdet, Mellanöstern , Afrika ).

McKenzie Institute International Structure


International Board of Trustees
Strategic Council
International Director of Education
Chief Executive Officer

International Education Council

Faculty Council
Instructors
Diploma Educators