Examen i MDT (Credential)

När du har genomfört kurserna A-D har du möjlighet att genomföra en teoretisk och praktisk examination. Blir du godkänd får du en examen i MDT, som är den grundläggande nivån av certifieringar. 

För att vara behörig att genomföra examination krävs:

  • Genomförda kurser på A, B, C- och D-nivå
  • Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller läkare

Vi rekommenderar alla våra kursdeltagare som genomfört grundutbildningen att också ta en examen i MDT, då detta ger en formell kompetens som är starkt efterfrågad. Examinationen är omfattande och pågår under en hel dag. Du får visa prov på såväl den teoretiska som praktiska kunskap du byggt upp under hela utbildningstiden.   

Varför erbjuder vi examen i MDT?

  • För att identifiera och bekräfta de kliniskt verksamma individer som har visat kompetens i Mekanisk Diagnostik och Terapi/McKenzie-metoden.
  • För att standardisera tillämpningen av McKenzie-metoden.
  • För att säkerställa att utbildningen är relevant och enhetlig i hela världen.
  • För att kunna identifiera fortsatta utbildningsbehov.
  • För att kunna erbjuda ett nationellt nätverk av erkänt duktiga kliniker inom MDT.
  • Att utveckla resurspool av kliniker som kan bidra vid forskningsprojekt.

Vilka är fördelarna med att ha examen i MDT? 

Fördel 1

Du har möjlighet att ansluta dig till vår webbaserade lista över rekommenderade vårdgivare med examen inom MDT. 

FÖRDEL 2

Du får formellt erkännande av din kompetens inom MDT gentemot arbetsgivare, kollegor, patienter, beställare av våra tjänster och andra intressenter.

FÖRDEL 3

För att få finnas med på vår webbsida över rekommenderade fysioterapeuter/sjukgymnaster inom MDT, kräver vi att du håller din kompetens aktuell genom att vara aktiv och kontinuerligt vidareutbilda dig.

FÖRDEL 4

Du får möjlighet att involvera dig i olika studier och forskningsprojekt

Vidare studier

Efter examen i MDT kan du påbörja diplomautbildningen som är den högsta utbildningsnivån inom MDT. Utbildningen består av en teoretisk del som du genomför på distans via universitetet i Dundee, Skottland. Därefter följer en praktisk utbildning på nio veckor som du, sedan 2012, kan genomföra i Sverige. Du kan även välja att förlägga din praktik utomlands.