Material till kliniken

The McKenzie Original

The Original McKenzie ländryggsrullar, egenbehandlingsböcker, MDT-facklitteratur och andra ergonomiska hjälpmedel finns att köpa hos Scanergo. Som medlem i Svenska McKenzieinstitutet har man möjlighet att få lägre priser med 10% extra återförsäljarrabatt på order överstigande 25 produkter sammanräknat.

På grund av gällande GDPR-regelverk har vi från Institutets sida inte möjlighet att lämna ut era kontaktuppgifter till leverantören för att alla medlemmar ska ges möjlighet att få de lägre priserna. Ni erbjuds därför att själva lämna ert medgivande att ni accepterar att ta emot information till Er om rabatterna och hjälpmedlen. Notera att det endast är de som lämnar medgivande som får tillgång till de reducerade priserna. Sänd i så fall per email Ert namn och namnet på kliniken samt epostadress till: info@scanergo.seOm ni av någon anledning önskar bli borttagen ur detta rabattregister har ni naturligtvis möjlighet att begära detta.

 

Informationsbroschyr till patienter


Ladda ned broschyren här.

Broschyren kan även beställas via info@mckenzie.se. Kostnad 3 kr/st + frakt.

Statusblad

De officiella statusblad som används vid bedömning och status av halsrygg, ländrygg och bröstrygg samt extremiteter, finns tillgängliga att ladda ner och använda. Hur statusbladen ska fyllas i går vi igenom under grundutbildningen, men som en hjälp har vi även tagit fram ett dokument med tips och anvisningar. 

Copyright gällande formulären innehas av MII. Formulären får inte ändras på något sätt men det är tillåtet för exempelvis ett sjukhus att infoga sin logotyp eller namn och lämpligt fält för patientidentifikation. Detta kan medföra merkostnader. Vi rekommenderar att ni laddar ner och sparar formulären på en pc för att kunna skriva ut vid behov utan behov av internetuppkoppling. Möjlighet till dubbelsidig utskrift är optimalt. Det är även tillåtet att kopiera formulären.

 

Vi rekommenderar att ni laddar ner dessa riktlinjer som tillhandahålls av Richard Rosedale, Director of Education, Diplomerad MDT Fysioterapeut.