Svenska McKenzieinstitutet behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@mckenzie.se.

x

Utbildning

Hur blir man examinerad inom McKenzie-metoden

A-kurs - Lumbalryggen Malmö september 2024

Tillbaka till Kurser

A-kurs - Lumbalryggen Malmö september 2024

2024-09-26 - 2024-09-28

Malmö

Denna kurs börjar med en digital kursdag som genomförs individuellt vid eget valt tillfälle. Därefter följer ett quiz online som man ska klara av innan de tre kursdagarna påbörjas på kursorten. (och sen fortsätter enligt hemsidan) Kursen innehåller föreläsningar där de teoretiska grunderna av McKenzies koncept presenteras och diskuteras. Diagnoskategorierna posturalt syndrom, dysfunktionsyndrom och derangementsyndrom beskrivs i detalj. Tillämpliga strategier beskrivs med betoning på användningen av egenbehandling. Patientdemonstrationer med patienter med smärta från lumbalryggen ingår i kursen. Både praktisk och teoretiska moment ingår i kursen.

Anmälan
Skicka din kursanmälan via e-post till info@mckenzie.se med nedan information. Vi återkommer med bekräftelse på din anmälan.

Vänliga ange följande uppgifter i mejlet:
Kursens namn och datum
Ditt namn och födelsenummer
Arbetsplats inkl. fullständig adress
E-postadress
Telefon
Vilka MDT-kurser du gått tidigare
Fullständig fakturaadress
Referensnummer på fakturan
Om du är medlem
Eventuella rabatter 
Eventuella matallergier

Se översikt

Detaljer

Datum och tid

Starttid: torsdag 26 september kl. 08:30
Sluttid: lördag 28 september, kl. 16:00

Abels Rehab
Claesgatan 7, Malmö
Malmö
Sverige

Avgifter

7900 kr + 500 kr för kursmaterial (kursmaterial på engelska)

• Går man kurs inom ett år efter Fysioterapiexamen får man 2000 kr rabatt på kurs.
• Repetition av kurs ger 2000 kr rabatt på kursavgiften.
• Fler än 2 st från samma klinik ger 500 kr rabatt per person.

OBS! Moms tillkommer på alla kursavgifter. Vissa kurser har ett något högre pris då lunch ingår. Information om detta finns på kursbekräftelsen som erhålls vid anmälan.

Max antal platser

28 platser

Övrig information

Kursen är en fyradagars kurs med första dagens undervisning online via självstudier. Två veckor innan den fysiska kursens start skickas kursmaterialet för dag 1 ut. Räkna med en dag för att ta del av materialet samt klara de quizzar som ingår.
Senast dagen innan kursstart skall alltså samtliga av de quizzar som ingår genomföras varav det sista med 75 % rätt svar.

Denna fyradagarskurs består av föreläsningar samt patientdemonstrationer av patienter med smärta från lumbalcolumna. De teoretiska aspekterna av McKenzies koncept presenteras och diskuteras. Diagnoskategorierna posturalt syndrom, dysfunktionsyndrom och derangementsyndrom beskrivs i detalj. Tillämpliga strategier beskrivs med betoning på användningen av egenbehandling. Den kliniska effektiviteten och begränsningarna av McKenzie-konceptet på smärttillstånd i lumbalcolumna illustreras av patientdemonstrationer.

Lärarprofil

Yvonne Lindbäck

PT, Dip. MDT

Yvonne Lindbäck PT, Dip MDT, PhD. Bor i Linköping och arbetar som fysioterapeut i primärvården på Rörelse&Hälsa, samt som lärare på Linköpings universitet. Disputerade 2018, med avhandlingen: Pre-surgery physiotherapy and pain thresholds in patients with degenerative lumbar spine disorders. Den nås på: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1242213&dswid=-5600  Forskningen handlar bla om;  utvärdering av preoperativ fysioterapi, intervjustudie om patienternas upplevelse av preoperativ fysioterapi samt studier om smärttrösklar innan och 3 månader efter ryggkirurgi.

2018 Medicine Doktor

2009 Lärare i Mekanisk Diagnostik och Terapi och undervisar sedan dess A och B kurser

2005 Diploma i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

2002 MSc, specialistkompetens ortopedi

2002 Credential Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

1989 Sjukgymnastexamen

Yvonne Lindbäck

Lokal/Plats Se en större karta

Lokal och adress

Abels Rehab

Adress

Abels Rehab
Claesgatan 7, Malmö
Malmö
Sverige