Svenska McKenzieinstitutet behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@mckenzie.se.

x

Utbildning

Hur blir man examinerad inom McKenzie-metoden

A-kurs - Lumbalryggen ONLINE oktober (21-22/10 + 27-28/10) 2022

Tillbaka till Kurser

A-kurs - Lumbalryggen ONLINE oktober (21-22/10 + 27-28/10) 2022

21.10.2022 - 28.10.2022

ONLINE

Denna kurs är en digital onlinekurs. Kursen innehåller föreläsningar där de teoretiska grunderna av McKenzies koncept presenteras och diskuteras. Diagnoskategorierna posturalt syndrom, dysfunktionsyndrom och derangementsyndrom beskrivs i detalj. Tillämpliga strategier beskrivs med betoning på användningen av egenbehandling. Patientdemonstrationer med patienter med smärta från lumbalryggen ingår i kursen.

Anmälan
Skicka din kursanmälan via e-post till info@mckenzie.se med nedan information. Vi återkommer med bekräftelse på din anmälan.

Vänliga ange följande uppgifter i mejlet:
Kursens namn och datum
Ditt namn och födelsenummer
Arbetsplats inkl. fullständig adress
E-postadress
Telefon
Vilka MDT-kurser du gått tidigare
Fullständig fakturaadress
Referensnummer på fakturan
Om du är medlem
Eventuella rabatter 
Eventuella matallergier

Se översikt

Detaljer

Datum och tid

Starttid: fredag 21 oktober, kl. 08:30
Sluttid: fredag 28 oktober, kl. 16:00

Avgifter

7000 kr + 500 kr för kursmaterial (kursmaterial på engelska)

• Repetition av kurs ger 2000 kr rabatt på kursavgiften.
• Går man kurs inom ett år efter Fysioterapiexamen får man 2000 kr rabatt på kurs.
• Fler än 2 st från samma klinik ger 500 kr rabatt per person.

OBS! Moms tillkommer på alla kursavgifter. Vissa kurser har ett något högre pris då lunch ingår. Information om detta finns på kursbekräftelsen som erhålls vid anmälan.

Max antal platser

28 platser

Övrig information

Denna fyradagarskurs är uppdelat 2+2 dagar under två veckor. Kursen består av föreläsningar samt patientdemonstrationer av patienter med smärta från lumbalcolumna. De teoretiska aspekterna av McKenzies koncept presenteras och diskuteras. Diagnoskategorierna posturalt syndrom, dysfunktionsyndrom och derangementsyndrom beskrivs i detalj. Tillämpliga strategier beskrivs med betoning på användningen av egenbehandling. Den kliniska effektiviteten och begränsningarna av McKenzie-konceptet på smärttillstånd i lumbalcolumna illustreras av patientdemonstrationer.

Lärarprofil

Yvonne Lindbäck

PT, Dip. MDT

Yvonne Lindbäck PT, Dip MDT, PhD. Bor i Linköping och arbetar som fysioterapeut i primärvården på Rörelse&Hälsa, samt som lärare på Linköpings universitet. Disputerade 2018, med avhandlingen: Pre-surgery physiotherapy and pain thresholds in patients with degenerative lumbar spine disorders. Den nås på: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1242213&dswid=-5600  Forskningen handlar bla om;  utvärdering av preoperativ fysioterapi, intervjustudie om patienternas upplevelse av preoperativ fysioterapi samt studier om smärttrösklar innan och 3 månader efter ryggkirurgi.

2018 Medicine Doktor

2009 Lärare i Mekanisk Diagnostik och Terapi och undervisar sedan dess A och B kurser

2005 Diploma i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

2002 MSc, specialistkompetens ortopedi

2002 Credential Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

1989 Sjukgymnastexamen

Yvonne Lindbäck