Svenska McKenzieinstitutet behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@mckenzie.se.

x

Utbildning

Hur blir man examinerad inom McKenzie-metoden

C-kurs - Avancerad problemlösning lumbalrygg samt nedre extremitet ONLINE maj 2021

Tillbaka till Kurser

C-kurs - Avancerad problemlösning lumbalrygg samt nedre extremitet ONLINE maj 2021

27.05.2021 - 29.05.2021

ONLINE

C-kurs ONLINE torsdag 27 maj till lördag 29/5, samt efterföljande, fysisk endagskurs (datum meddelas senare).

Dag 1, torsdag 27 maj
Under första dagen repeterar vi lumbala egenbehandlingstekniker inklusive kliniskt resonemang. Patientdemonstrationer varvas med grupparbeten, quizzar och föreläsningar. Vi tar även upp eventuella frågor och problem ni har upplevt i arbetet med patienter med besvär från ländryggen. Torsdag eftermiddag kommer bestå av praktisk träning av manuella tekniker. Under denna tid ca 13.30-16.30 behöver ni deltagare ha en brits och någon bredvid er som ni kan träna på. 

Dag 2 & 3, fredag 28 maj och lördag 29 maj
Dessa dagar ligger fokus på test och behandling av nedre extremitetsbesvär. Patientdemonstrationer samt återbesök av patient från dag 1 planeras.

Avslutande, fysisk kursdag i höst, eventuellt i september
Vid denna avslutande kursdag går vi igenom terapeuttekniker för nacke/bröstrygg, teori samt problemlösning.

Anmälan
Skicka din kursanmälan via e-post till info@mckenzie.se med nedan information. Vi återkommer med bekräftelse på din anmälan.

Vänliga ange följande uppgifter i mejlet:
Kursens namn och datum
Ditt namn och födelsenummer
Fullständig arbetsadress
E-postadress
Telefon
Vilka MDT-kurser du gått tidigare
Fullständig fakturaadress
Referensnummer på fakturan
Om du är medlem
Eventuella rabatter 
Eventuella matallergier

Se översikt

Detaljer

Datum och tid

Starttid: torsdag 27 maj, kl. 08:30
Sluttid: lördag 29 maj, kl. 16:00

Avgifter

7000 kr + 500 kr för kursmaterial (kursmaterial på engelska)

OBS! Moms tillkommer på alla kursavgifter. Vissa kurser har ett något högre pris då lunch ingår. Information om detta finns på kursbekräftelsen som erhålls vid anmälan.

Max antal platser

28 platser

Övrig information

Denna kurs, som hålls ONLINE består av föreläsningar samt patientdemonstrationer av patienter med smärta från lumbalcolumna. De teoretiska aspekterna av McKenzies koncept presenteras och diskuteras. Diagnoskategorierna posturalt syndrom, dysfunktionsyndrom och derangementsyndrom beskrivs i detalj. Tillämpliga strategier beskrivs med betoning på användningen av egenbehandling. Den kliniska effektiviteten och begränsningarna av McKenzie-konceptet på smärttillstånd i lumbalcolumna illustreras av patientdemonstrationer.

Lärarprofil

Tobias Croner

PT, Dip. MDT

Tobias har arbetat som fysioterapeut sedan 1999 och är vidareutbildad inom MDT vid universitetet i Otago, Nya Zeeland. Han har erfarenhet av arbete inom primärvård, privatpraktik och ortopedkirurgisk verksamhet. Under tre år arbetade han som lärare vid universitetssjukhuset i Kilimanjaro, Tanzania, där han undervisade blivande fysioterapeuter och även var verksam som klinisk sjukgymnast.
Tobias har haft en specialisttjänst i primärvården i Linköping, där han utvecklat ett mentorsprogram för kliniskt verksamma fysioterapeuter, vilket bland annat omfattar second opinion och utveckling av rondsystem av svåra patientfall. Idag arbetar han på Ryggkirurgiskt centrum och bedömer operationsfall tillsammans med ryggkirurger, samt arbetar i team med psykologer och ergonomer på Sophiahemmet Rehab Center.
Tobias är lärare i MDT och klinisk handledare för fysioterapeuter som genomgår högre utbildning i MDT/Diplomautbildning i Sverige. Han undervisar även om  muskel- och senskador inom den teoretiska delen av den internationella diplomautbildningen. Från att tidigare haft fokus på columnarelaterade besvär ligger nu största intresset på MDT undersökning och behandling av extremitetspatienter.

Tobias Croner