Svenska McKenzieinstitutet behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@mckenzie.se.

x

Utbildning

Hur blir man examinerad inom McKenzie-metoden

MDT – Extremitetskurs (avancerad)

Tillbaka till Kurser

MDT – Extremitetskurs (avancerad)

13.10.2022 - 14.10.2022

Stockholm

MDT – Extremitetskurs (avancerad)

Under denna intensiva 14 timmarskurs läggs fokus på mer avancerade principer och praktisk applikation genom kliniskt resonemang, problemlösning, analys av fallstudier, bedömning och behandling av patienter samt teknikövningar.

Målsättning

Målet med denna kurs är att bygga på deltagarnas tidigare kunskap från introduktionen av MDT för extremitetsbesvär under C- och D-kursen för att kunna:

  1. Använda MDT för undersökning och behandling av patienter med extremitetsproblem.
  2. Skilja mellan Derangement, Dysfunktion samt posturalt syndrom vid extremitetsproblem.
  3. Utföra lämplig behandling för var och ett av syndromen samt deras subklassificeringar.
  4. Avgöra när behov av kraftprogression och kraftalternativ behövs för att minska symptomen.
  5. I samråd med patienter, kunna utforma en behandlingsplan och stötta dem att genomföra den.
  6. Särskilja icke-mekaniska problem och ge lämpliga råd för rehabilitering.

Anmälan
Skicka din kursanmälan direkt via e-post till info@mckenzie.se

Vänliga ange följande uppgifter i mejlet:
Kursens namn och datum
Ditt namn och födelsenummer
Arbetsplats inkl. fullständig adress
E-postadress
Telefon
Vilka MDT-kurser du gått tidigare
Fullständig fakturaadress
Referensnummer på fakturan
Om du är medlem
Eventuella rabatter
Eventuella matallergier

Se översikt

Detaljer

Datum och tid

Starttid: torsdag 13 oktober, kl.08:30
Sluttid: fredag 14 oktober, kl.17:00

Capio Artro Clinic
Arenavägen 29
Stockholm
Sverige

Avgifter

3 900 SEK + moms
Skicka din anmälan via mail till info@mckenzie.se

Max antal platser

26 platser

Lärarprofil

Tobias Croner

PT, Dip. MDT

Tobias har arbetat som fysioterapeut sedan 1999 och är vidareutbildad inom MDT vid universitetet i Otago, Nya Zeeland. Han har erfarenhet av arbete inom primärvård, privatpraktik och ortopedkirurgisk verksamhet. Under tre år arbetade han som lärare vid universitetssjukhuset i Kilimanjaro, Tanzania, där han undervisade blivande fysioterapeuter och även var verksam som klinisk sjukgymnast.
Tobias har haft en specialisttjänst i primärvården i Linköping, där han utvecklat ett mentorsprogram för kliniskt verksamma fysioterapeuter, vilket bland annat omfattar second opinion och utveckling av rondsystem av svåra patientfall. Idag arbetar han på Ryggkirurgiskt centrum och bedömer operationsfall tillsammans med ryggkirurger, samt arbetar i team med psykologer och ergonomer på Sophiahemmet Rehab Center.
Tobias är lärare i MDT och klinisk handledare för fysioterapeuter som genomgår högre utbildning i MDT/Diplomautbildning i Sverige. Han undervisar även om  muskel- och senskador inom den teoretiska delen av den internationella diplomautbildningen. Från att tidigare haft fokus på columnarelaterade besvär ligger nu största intresset på MDT undersökning och behandling av extremitetspatienter.

Tobias Croner

Lokal/Plats Se en större karta

Lokal och adress

Capio Artro Clinic

Adress

Capio Artro Clinic
Arenavägen 29
Stockholm
Sverige