15th International Conference in MDT - Ottawa 2024 8 - 11 August 2024 - 10/4/2023

Save the date!

Den 15e internationella konferensen kommer att under år 2024 att hållas i Ottawa.

Följ länken för mer information.