Igång igen med kursverksamheten - 16/9/2020

Vi är igång igen med kursverksamheten!

Vi har Corona-säkrat kurserna i största möjliga mån och genomför under hösten 2020 bara A- och C-kurser.

Varmt välkomna.