MDT-sektionen på Almedalen - 18/9/2017

MDT-sektionen var på plats med Gunilla Limbäck-Svensson och Louise Gamming. Vi syntes bra i förbundets och sektionens gröna tröjor. Halva förbundsstyrelsen var också där och vi möttes för arbetsfrukostar och för lunchsamtal med fysioterapeuterna på Visby lasarett. Givande att möta förbundsstyrelsen.

AlmedalenAlmedalen 1

Fysioterapeuterna hade i början av veckan ett seminarium: Tre lyft för Sverige – Hur skapar vi hälsosamma liv i rörelse? Medverkade gjorde flera personer högt rankade på maktlistan i vården. Nummer 1 Anders Henriksson var där likaså nummer 14 och 43 och inte minst vår ordförande Stefan Jutterdal som har plats nummer 16! Intressant upplägg med duktig moderator och prominenta gäster i publiken.

Region Hallands seminarium ”En sjukvård med patientens fokus – hur river vi murar och organisatoriska gränser” hade också ett spännande upplägg där de som medverkade på scenen talade en stund, avslutade med varsin fråga, klev ner bland publiken och ställde sig vid varsitt bord. Publiken gick till den vars fråga man ville besvara eller diskutera. Sedan gick de åter upp på scen och berätta om de svar de fått från publiken.

Många seminarier handlade om vårdens framtid och de utmaningar som finns. Dagens Medicin arrangerade ”Så tar vi primärvården in i framtiden” Här berättade statens utredare att ett delbetänkande kommer nästa år. Något Landstinget Värmland inte väntar på. I Värmland har man redan gjort stora organisatoriska förändringar och chefen för öppenvården ville komma tillbaka redan nästa år och berättar om resultatet. Olika tempo således!

Massor av seminarier med titlar som "Världsledande på e-hälsa 2025-hur gör vi det möjligt?" "Med digitalisering mot framtiden", "Vård i förändring med digitalisering som drivkraft", "E-hälsa och framtidens sjukvård", "De är här för att stanna- Digitala vårdcentraler idag och i framtiden". Annika Strandhäll var en ofta återkommande och kunnig medverkande. Vi lyssnade in, fick tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. Kontakter knöts med regionpolitiker. Alla verkade eniga om att framtiden är digital och att mer av vården måste skötas på distans. En fråga som väcktes var hur det går för dem som inte har bredband. Kritik mot titeln digitala vårdcentraler idag framfördes eftersom sådana ännu inte existerar. En digital doktor inte är en vårdcentral!

Ett axplock av det vi besökte och som satte igång tankarna om hur MDT passar in i en digital framtid med vård på distans. MDT borde passa utmärkt för vård på distans. Redan idag gör vi en hel del bedömningar och behandlingar per telefon. Lägg till rörlig bild med videolänk så blir det ännu bättre. Vi ställer ju inte diagnos genom palpation! Flera landsting har infört eller håller på att införa patientkontakter/besök på videolänk. Vi har chans att vara i framkant och visa att MDT fungerar också på distans.  Men viktigt att bevaka att våra bedömningar och behandlingar per telefon, videolänk eller chat ersätts ekonomiskt. Även digitala vårdföretag börjar efterfråga fysioterapeuter. Så låt oss inte missa chanser att påtala MDT:s potential vid distansvård.