Detaljer om tidigare aktiviteter och event

Tillbaka till aktiviteter och events

Internationella konferensen i San Fransisco
22 -- 2017-09-23

San Francisco, USA

Patienten i fokus på internationella konferensen i San Fransisco 

Bild 1

Den 14:e internationella konferensen i Mekanisk Diagnostik och Terapi hölls den 22-24 september i San Francisco. Konferensen anordnades denna gång tillsammans med NASS (North American Spine Society). Temat för konferensen var ” Patients Come First- Exploring optimal care” vilket sammanfattar de grundläggande värderingarna och visionerna för behandling med MDT. Man betonade vikten av att vi som kliniker utgår från patientens behov och betydelsen av att välja rätt behandling.

Ett nyckelkoncept för behandling av ryggproblematik i stort är att tänka multidiciplinärt. Att lära sig att förstå för vilka patienter som MDT behandling är lämplig och att identifiera för vilka patienter behandling av t.ex. psykolog bör erbjudas. De tolv personer som deltog från Sverige fick ta del av den senaste forskningen och fick tillfälle att utbyta erfarenheter med personer från hela världen. Här följer några referat från de föreläsningar som hölls.

Medication for musculoskeletal conditions - Mattew Smuck

Patients come first - flera samlade referat