MDT-Konferens 2022 - 1/4/2022

Välkommen på konferens i Malmö 1-2 april, 2022.

Anmäl dig, delta och lär dig av de bästa under konferensen! Vaccinationsbevis för covid-19 kan komma att krävas för deltagande i konferensen. Vi följer noga FHMs rekommendationer för en trygg och säker miljö.

PS. Glöm inte pre-course "MDT and the Athlete" 30-31 mars, lärare är Georg Supp. 

 

Konferenstema

EXTREMITETSPROBLEMATIK, eller...?

PLATS
Kockums Fritid i Malmö kockumfritid.se

ANMÄLAN

PRIS

PROGRAM

Fredag 1 april Lördag 2 april
 • 09:30 Kaffe och registrering 
 • 10:00 Ordföranden välkomnar 
  Helén Strandqvist och Mark Aarts 
 • 10:15 Short recap from the pre-course "MDT and the Athlete" 
  George Supp, fysioterapeut, MDT-lärare 
 • 10:35 EXPOSS and extremity complaints, the latest news 
  George Supp 
 • 11:20 MDT och det problematiska knät 
  Ola Westöö, sjukgymnast, Dip. MDT 
 • 12:00 Lunch samt besöka utställarna 
 • 13:15 Barnortopedi - fysioterapeutisk bedömning av växande barn och ungdomar 
  Marie Löfgren, fysioterapeut, spec. ortopdi 
 • 13:55 Extremitetskoncept OMI 
  Thomas Gustavsson, sjukgymnast, OMI-lärare 
 • 14:40 Extremitetsundersökning enligt OMI 
  Thomas Gustavsson 
 • 15:00 Fika 
 • 15:30 Extremitetsundersökning enligt MDT 
  Thomas Cullhed, sjukgymnast, MDT-lärare 
 • 16:15 Frågestund efter patientdemo 
 • 16:40 Workshop A , MDT lärare/diplomater 
  Kraftprogression och alternativ extremitetsleder 2 x 30 min 
 • 17:40 Avslut 
 • 19.30 Middag
 • 09:00 Det SENaste inom senforskning 
  Tobias Croner, fysioterapeut, MDT-lärare 
 • 09:40 Länd, höft eller bäcken - Hur du hittar rätt i din diagnostik 
  Sofia Ask, fysioterapeut, Dip. MDT 
 • 10:10 Förmiddagsfika och besöka utställarna 
 • 10:40 Nytt vårdförlopp vid höft- och knäledsartros 
  Gunilla Limbäck Svensson, ordförande NAG knä- och höftledsartros 
 • 11:10 Artros och MDT: forskningsläge 
  Calle Lindqvist, sjukgymnast, MDT-lärare 
 • 11:25 Årsmöte MDT-sektionen och McKenzieinstitutet 
 • 12:10 Lunch samt besöka utställarna 
 • 13:25 Nytt inom MDT 
  MDT lärare/dip 
 • 13:40 Strukturerad axelträning vid subacromiell smärta hos primärvårdspatienter 
  Jenny Nordqvist, fysioterapeut, med dr 
 • 14:25 MDT vid skuldersmärta: forskningsläge 
  Yvonne Lindbäck, sjukgymnast, med dr, MDT-lärare 
 • 14:40 Fika 
 • 15:10 Workshop B, MDT-lärare/diplomater 
  Kraftprogression och alternativ extremitetsleder 2 x 30 min 
 • 16:10 Avslutning konferensen ordföranden 
 • 16:40 Avslut 

Priser

Deltagande i båda konferensdagarna:
Vid anmälan INNAN 25 FEBRUARI
1 800 kr för medlem 
Ordinarie pris 2 300 kr 
Icke-medlem 3 000 kr, oavsett tidpunkt för anmälan 

Medlem, en konferensdag:
utan middag 1 000 kr 
inkl. middag 1 400 kr 

Icke medlem, en konferensdag:
utan middag 1 400 kr 
inkl. middag 1 800 kr 

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Deltar du båda dagarna ingår också 3-rätters middag med prisutdelning och dans på fredag kväll. 

Anmäl dig nu!
Du anmäler din medverkan i konferensen genom att kontakta Catrine Jonseth via info@mckenzie.se
I mailet anger du:

 • ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • vilka dagar du vill delta
 • om du vill delta vid middagen fredag kväll
 • om du har matallergi
 • faktureringsadress